Niniejszy serwis skierowany jest do Magistrów farmacji, Techników farmaceutycznych i Studentów farmacji. Dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za opiekę nad matkami i dziećmi (Magistrów farmacji, Techników farmaceutycznych, Studentów farmacji).
Jestem*
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu i udostępnionych w nim nagrań ze Streamingu online „Temat dla farmaceuty” w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. Chiesi Poland Sp. z o.o. posiada autorskie prawa majątkowe lub licencje do nagrania ze Streamingu online i materiałów wykorzystywanych w trakcie Streamingu online. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie udostępnionych lub prezentowanych nagrań i materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Chiesi Poland Sp. z o.o. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Streamingu online. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu Streamingu online oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu Streamingu online osobom trzecim.
Wchodzę
*pola wymagane